Ayn Rand

Real name: Али́са Зино́вьевна Розенба́ум, Alisa Zinovjevna Rosenbaum

Date of Birth: 2 februari 1905, Sint-Petersburg

Date of death: 6 maart 1982, New York

flag_nl.jpg

Ayn Rand was een Amerikaans roman schrijfster en filosofe. Ze was de grondlegger van het objectivisme, een filosofische stroming. Ze groeide op in Rusland en vertrok in 1926 naar de Verenigde Staten waar ze niet veel later de Amerikaanse nationaliteit aannam.

In haar romans heeft ze het beeld van de mens als heldhaftig wezen trachten te scheppen. De meeste bekendheid heeft ze verkregen met haar romans The Fountainhead en Atlas Shrugged, tevens haar laatste roman waarna ze zich stortte op de verdere uitwerking van haar filosofie in een aantal non-fictie werken.

Emigratie

Toen zij een visum kreeg om haar familie in de Verenigde Staten te bezoeken zag ze haar kans schoon. Bij aankomst in New York werd ze vrijwel meteen verliefd op de stedelijke horizon van Manhattan. Later zou ze er onder andere in haar boeken nog vaak op terugkomen.

Zo zegt een van de personages in The Fountainhead: "I would give the greatest sunset in the world for one sight of New York's skyline. Particularly when one can't see the details. Just the shapes. The shapes and the thought that made them. The sky over New York and the will of man made visible. What other religion do we need? [...] I feel that if a war came to threaten this, I would like to throw myself into space, over the city, and protect these buildings with my body. "

('De mooiste zonsondergang ter wereld verruil ik met liefde voor één enkele aanblik van de skyline van New York. Vooral als je de details niet kunt zien. Alleen de vormen. De vormen en het denkwerk dat daarvoor nodig was. De hemel boven New York en de wil van de mens zichtbaar gemaakt. Welke religie heb je dan nog nodig? [...] als dat door een oorlog gevaar zou lopen, zou ik denk ik wat graag de ruimte in springen, boven deze stad, en deze gebouwen met mijn lichaam beschermen.')

De Hollywood-jaren

Na een paar maanden bij familie in Chicago verbleven te hebben vertrok ze richting Hollywood om daar scriptschrijver te worden. In deze periode nam ze de naam Ayn Rand aan. Ayn is afgeleid van het Finse Aina.

Eerste successen

Haar succes als schrijfster begon langzaam. Ze verkocht haar eerste script, Red Pawn, in 1932 aan Universal, maar het is nooit verfilmd. In 1934 kwam ze met het toneelstuk The Night of January 16th dat Broadway haalde en in 1941 verfilmd werd.

Later zouden het script You Came Along, het op Chris Massies boek gebaseerde Love Letters en enkele van haar eigen boeken verfilmd worden. In 2004 werd de televisieserie Ideal uitgebracht dat gebaseerd is op haar boek The Fountainhead.

Haar succesvolle boeken

In 1936 kwam Rand met het enigszins autobiografische We The Living en twee jaar later met AnthemWe The Living werd vanwege de felle anti-communistische toon met gemengde gevoelens ontvangen in de VS. De jaren van de grote depressie (ook wel 'The Red Decade' genoemd) waren bij het verschijnen van het boek op hun dieptepunt en er leefde een grote sympathie voor het socialisme onder de Amerikaanse bevolking.

Voor Anthem, een boek waarin een futuristische maatschappij wordt beschreven en waarin het collectivisme triomfeert, kon ze in de VS geen uitgever vinden en het werd uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk. Haar grote succes kwam in 1943 met de bestseller The Fountainhead (in het Nederlands vertaald onder de titel De eeuwige bron). Het boek was reeds door twaalf uitgevers afgewezen. Ze vonden het te intellectueel en niet aansluiten bij de mainstream. Nummer dertien (Bobbs-Merrill Company Publishing House) hapte echter wel toe. Het boek zou een wereldwijd succes worden en zo'n 6 miljoen stuks verkopen. In 1949 werd het boek verfilmd met in de hoofdrol Gary Cooper. In 1957 verscheen Atlas Shrugged (in het Nederlands vertaald als Wereldschok en Atlas In Staking) dat insloeg als een bom en intellectueel Amerika op zijn kop zette. Atlas Shrugged werd in 2012 opnieuw uitgegeven door Luitingh Sijthoff als 'De kracht van Atlantis'.

flag_uk.jpg

Born and educated in Russia, she moved to the United States in 1926. After two early novels that were initially unsuccessful and two Broadway plays, she achieved fame with her 1943 novel, The Fountainhead. In 1957, Rand published her best-known work, the novel Atlas Shrugged. Afterward, until her death in 1982, she turned to non-fiction to promote her philosophy, publishing her own periodicals and releasing several collections of essays. Rand advocated reason as the only means of acquiring knowledge; she rejected faith and religion.

She supported rational and ethical egoism and rejected altruism. In politics, she condemned the initiation of force as immoral and opposed collectivism, statism, and anarchism. Instead, she supported laissez-faire capitalism, which she defined as the system based on recognizing individual rights, including private property rights. Although Rand opposed libertarianism, which she viewed as anarchism, she is often associated with the modern libertarian movement in the United States. In art, Rand promoted romantic realism. She was sharply critical of most philosophers and philosophical traditions known to her, except for Aristotle, Thomas Aquinas, and classical liberals.

Rand's first major success as a writer came in 1943 with The Fountainhead, a novel about an uncompromising young architect named Howard Roark and his struggle against what Rand described as "second-handers"—those who attempt to live through others, placing others above themselves. Twelve publishers rejected it before Bobbs-Merrill Company accepted it at the insistence of editor Archibald Ogden, who threatened to quit if his employer did not publish it. Atlas Shrugged and Objectivism See also: Atlas Shrugged, Objectivism, and Objectivist movement Magazine cover with a man holding lightning bolts Rand's novella Anthem was reprinted in the June 1953 issue of the pulp magazine Famous Fantastic Mysteries. Following the publication of The Fountainhead, Rand received many letters from readers, some of whom the book had influenced profoundly.

In 1951, Rand moved from Los Angeles to New York City, where she gathered a group of these admirers that included future chair of the Federal Reserve Alan Greenspan, a young psychology student named Nathan Blumenthal (later Nathaniel Branden) and his wife Barbara, and Barbara's cousin Leonard Peikoff. Initially, the group was an informal gathering of friends who met with Rand at her apartment on weekends to discuss philosophy. Later, Rand began allowing them to read the manuscript drafts of her new novel, Atlas Shrugged. In 1954, her close relationship with Nathaniel Branden turned into a romantic affair, with the knowledge of their spouses. Published in 1957, Atlas Shrugged was considered Rand's magnum opus.

She described the novel's theme as "the role of the mind in man's existence—and, as a corollary, the demonstration of a new moral philosophy: the morality of rational self-interest". It advocates the core tenets of Rand's philosophy of Objectivism and expresses her concept of human achievement. The plot involves a dystopian United States in which the most creative industrialists, scientists, and artists respond to a welfare state government by going on strike and retreating to a hidden valley where they build an independent free economy. The novel's hero and leader of the strike, John Galt, describes it as stopping "the motor of the world" by withdrawing the minds of the individuals contributing most to the nation's wealth and achievements. The novel contains an exposition of Objectivism in a lengthy monologue delivered by Galt.

Despite many negative reviews, Atlas Shrugged became an international bestseller, but the reaction of intellectuals to the novel discouraged and depressed Rand. Atlas Shrugged was her last completed work of fiction, marking the end of her career as a novelist and the beginning of her role as a popular philosopher.

Titels in ons aanbod / Books in our store

Fountainhead

Atlas Shrugged / the Fountainhead