De aanval van het kabinet op het NL MKB komt van drie kanten.

1. De absurde energieprijzen die voorlopig niet gecompenseerd worden

2. De afbraak van een hele serie aan fiscale voorzieningen die een compensatie waren voor de risico's die een ondernemer neemt en die de opbouw van een pensioen faciliteren. De zelfstandigenaftrek, die ingevoerd werd vlak na de oorlog, wordt in hoog tempo afgeschaft.

3. Het kapot maken van vastgoed als belegging voor de oude dag. Zie het artikel hieronder van Wijnand Groenen. Beleggingspanden waar een ondernemer tot voor kort een paar honderd euro per maand op verdiende, worden binnen een jaar zwaar verliesgevend.

Deze maatregelen komen bovenop het verplicht terugbetalen van de leningen die veel ondernemers moesten aangaan tijdens de corona-tijd en bovenop de vraaguitval onder consumenten die alle MKB'ers treft die zich richten op niet-noodzakelijke consumentenproducten.

Zie hier een aantal plannen zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. (Bron: vooral ABN Amro).


. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu ‚¬ 6.310. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 versneld afbouwen. Bij het versneld afbouwen, wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot ‚¬ 1.200,-. Dit kost ondernemers beneden 25.000 euro winst per jaar gemiddeld 1.900,- per jaar, netto. NB. de zelfstandigenaftrek bestaat in Nederland sinds na de oorlog en blijft in de landen om ons heen gewoon bestaan.

. Afschaffen oudedagsreservering. Het wordt verboden om een reserve op te bouwen die ook kan worden benut in crisistijden. Bedraagt 10 % van de brutowinst.

. De doorschuifregeling, waarbij inkomstenbelasting over de verkoop van een onderneming wordt verlegd naar de koper, wordt afgeschaft. Verstopt de markt voor de koop en verkoop van bedrijven.

. Aandeelhouders met een belang van ten minste 5% in een BV, die meer dan 700.000,- hebben geleend van de BV, gaan over het meerdere boven 700.000,- inkomstenbelasting betalen. Een lening wordt boven deze grens dus gezien als inkomen. De DGA betaalde altijd al rente aan zijn BV en de BV betaalde daar belasting over.

. De gebruikeloonregeling (de absurde regeling die alleen in Nederland bestaat, waarbij de belastingdienst het loon van een BV-ondernemer vaststelt, ook al is het bedrijf net opgericht), wordt verzwaard. Voortaan mag geen korting van 25 % meer worden gehanteerd in de vergelijking met een vergelijkbare dienstbetrekking.

. Het eerste schijf-tarief van BV's wordt verhoogd van 15 % naar 19 %. De schijfgrens wordt gehalveerd van 400.000,- naar 200.000,-.

. De vrijstelling van de BPM bij bestelauto€™s van ondernemers wordt afgeschaft.

. De motorrijtuigenbelasting (mrb) op bestelauto€™s wordt in 2025 verhoogd met 15% en met 6,96% in 2026.

. De box3 belasting gaat voor een huurwoning van ‚¬300.000 met een hypotheek van ‚¬200.000 en een huurprijs van ‚¬1.350 per maand komend jaar met ‚¬250 per maand (‚¬3.000 per jaar) omhoog. Dat is bovenop een rentestijging (bij herziening of bij nieuw afsluiten) van nu al 2% m©©r. Dat is ‚¬ 333 per maand m©©r rente.

. Daar bovenop komen nu de onzalige plannen van het kabinet om de maximale huur voor deze gemiddelde huurwoning te verlagen naar maximaal ‚¬1.000 per maand (omdat uw huurwoning geen 187 punten heeft). Dat is ‚¬ 350 minder huur. Al deze maatregelen opgeteld zorgen ervoor dat u elke maand fors zult moeten toeleggen op uw beleggingspand.

. In plaats van ‚¬400 winst per maand (wat u overigens kwijt bent aan onderhoud) gaat u naar ‚¬550 verlies per maand.
Onderhoud komt daar nog bovenop.

. De overdrachtsbelasting voor beleggers wordt verhoogd naar 10,4% dus als u al een koper vindt dan gaat dat nog even van de prijs af.


Kabinet zit klem over Nordstream

Kabinet valt het veelgeplaagde MKB van drie kanten aan

CERN communiceert met niet menselijke entiteiten, zegt auteur

Waarom je insecten moet eten

De anderhalve meter was wetenschappelijke onzin