Vastgoedfondsen


Vastgoedfondsen zijn beleggingsfondsen die opgezet zijn om in een of meer vastgoedobjecten te beleggen. Het kan gaan om een appartementencomplex, een winkelcentrum, een serie rijtjeshuizen, een kantoorpand, garageboxen of andere soorten van verhuurbaar vastgoed. De fondsen hebben een professioneel bestuur, althans, dat is de bedoeling. Het kapitaal van de fondsen is afkomstig van beleggers.

In de fondsen kan door beleggers kapitaal worden gestort. Deze krijgen in ruil daarvoor het recht op een rendement. De details van de belegging en de objecten waarin wordt belegd, worden beschreven in prospectussen. Daarin staan ook voor elk fonds de voorwaarden, die per fonds verschillen.

Vastgoedfondsen: ondergrens


Vastgoedfondsen hanteren bij hun participaties een ondergrens per belegger. Vaak gaat het om drempels van 5.000, 10.000, 50.000 of 100.000 euro. In vastgoedfondsen kan worden deelgenomen door natuurlijke personen of rechtspersonen.

Vastgoedfondsen: open end en closed end


Een open-end fonds mag nieuwe aandelen of certificaten uitgeven als er nieuw geld in het fonds stroomt. Het initiatief voor het toevoegen van kapitaal komt van de belegger.

Bij een closed-end fonds kan alleen door uitgifte van nieuwe aandelen het kapitaal van het fonds worden uitgebreid. Het initiatief voor het toevoegen van kapitaal komt van het bestuur van het fonds.

Closed-end fondsen zijn beter voor beleggingen in vastgoed. Doordat vastgoed een illiquide markt is, kan een closed-end fonds ideaal zijn om op een eenvoudige manier te beleggen in vastgoed.


Bekijk onze boeken over vastgoed

Terug naar de Kennisbank