Wie is de deugmens?

De deugmens. Met dank aan Hans Lewis.
 
Ze zijn snel ontvlambaar. Dat zegt een van de meest gerenommeerde Amerikaanse psychiaters die zich heeft gespecialiseerd in de psyche van de zogeheten gutmenschen (deugmensen). Zoals ik reeds op 9 juli 2013 schreef, verklaarde de Amerikaanse psychiater Prof. Dr. Rossiter: “Deugmensen zijn klinisch krankzinnig“.
 
• Volgens Rossiter is een deugmens iemand die droomt van een ideale wereld waarbij hij zichzelf heeft overtuigt waarin hij zou willen leven of zou kunnen leven.
• Deugmensen gedragen zich daarbij schizofreen door iedereen die hun mening niet deelt als het kwaad in menselijke vorm te verklaren.
• Deugmensen gedragen zich als de volgelingen van leiders als Hitler of Stalin, met het verschil dat ze niet een persoon volgen, maar een waanidee dat ze zelfs niet in het licht van duidelijke bewijzen of argumenten willen opgeven.
• Deugmensen zijn ook heel pathologisch en volgen allemaal de idealen van hun idee-fixe, die ze als hun eigen mening claimen. Als deugmensen de kans krijgen, zijn ze veel totalitairder jegens hun tegenstanders dan wat ze pretenderen te bestrijden.
Rossiter gaat ervan uit dat het publiekelijk tentoongestelde deugmensendom alleen begrepen kan worden als een psychische ziekte:
Een sociaal wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt, zal de belangrijke rol van vrije beslissingen, vrijwillige samenwerking en morele gerechtigheid niet verwerpen, zoals deugmensen doen.
Een politieke leider die de menselijke natuur begrijpt, zal persoonlijke verschillen in talent, gedrevenheid, persoonlijke betrokkenheid en arbeidsethos niet negeren – zoals deugmensen doen – en vervolgens proberen economische en sociale gelijkheid op te leggen aan de bevolking, .
Een wetgevende macht die de menselijke natuur begrijpt, zal geen maatschappij creëren die de burgers van een land overreguleert en overbelast, hun karakter bederft en hen tot staatsscholieren maakt, zoals deugmensen doen.”
Dr. Rossiter legt verder uit hoe deugmensen hun zwakheden en angsten benutten door de samenleving ervan te overtuigen dat bepaalde groepen benadeeld zijn en daarom recht hebben op een voorkeursbehandeling of andere compensatie. Deugdmensen verwerpen bovendien de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu en onderwerpen het individu eerder aan de wil van de staat. Ook voeden de deugmensen steeds weer de gevoelens van nijd en afgunst.
De wortels van de deugmensendom – en de waanzin die ermee gepaard gaat – kan duidelijk gevolgd worden in de ontwikkeling van het kind van zuigeling tot volwassene en hoe een verkeerde ontwikkeling de onredelijke denkwijzes van de deugmens produceert.
Als de moderne deugmens over denkbeeldige slachtoffers huilt, boos wordt op denkbeeldige schurken en vooral het leven wil bepalen van mensen die heel bekwaam zijn om hun eigen handelingen te bepalen, dan wordt de neurose van de deugmens duidelijk pijnlijk zichtbaar.
Het typische gezicht van een deugmens: Onbeschoft – arrogant – betweterig – vol haat tegenover andersdenkenden – onbekwaam om nieuwe informatie op te nemen – onbekwaam om nieuwe bevindingen te maken.
Een ander belangrijk aspect van deugmensen wordt door AFD-politicus Markus Frohnmaier vermeld:
Deugmensen delen altijd het geld van anderen uit!
Frohnmaier heeft gelijk. Helemaal gelijk! Omdat deugmensen in de regel links zijn.
De deugmensen maken deel uit van “die kracht die altijd het goede zoekt – en altijd het kwade creëert”
Discussies met hen zijn zinloos. Omdat ze volledig resistent zijn tegen feiten en kennis.
Deugmensen horen niet thuis in de politiek, maar in gesloten psychiatrische instellingen.

Reageer op dit bericht